پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

مردی از فاجعه شخصی برخاسته و گروهی از کودکان را از اردوگاه پناهندگان به سمت پیروزی سوق می دهد و زندگی آنها را از طریق بازی کریکت متحول می کند.

ادامه مطلب / دانلود