پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

یک جذامی مسیحی و شاگرد یتیم او برای اولین بار از محدوده کلونی جذامی فاصله می‌گیرند و سفری در سراسر مصر برای جستجوی آنچه که از خانواده‌های آن‌ها باقی مانده‌است را آغاز می‌کنند .

ادامه مطلب / دانلود