پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

داستان فیلم بر پایه زندگی یک سیاست مدار هندی به نام "تاکری" می باشد. او بنیانگذار حزب سیاسی شیوسنا در هند بوده و…

ادامه مطلب / دانلود