پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

داستان فیلم 10 سال بعد از اتفاقات قسمت اول را روایت می کند، هنگامی که "ویکتور کراولی" به صورت اتفاقی زنده می شود و دوباره قتل عام کردن مردم را پیش میگیرد...

ادامه مطلب / دانلود