پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

فیلم درباره یک واحد نخبه در نیروی دریایی سلطنتی مالزی است. این فیلم بر اساس حوادث واقعی و مأموریت تیم نیروی دریایی برای نجات یک تانکر که در سال 2011 توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شده و ....

ادامه مطلب / دانلود