پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

پس از اینکه کودکی در یک معامله مواد مخدر به اشتباه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته می شود، دو بازرس پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط یک بازرس مصمم امور داخلی تحت پیگرد قرار می گیرند و...

ادامه مطلب / دانلود