پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

رونی و ویکرام برادرانی هستند که پیوندی ناگسستنی دارند. سفر آنها هنگامی شروع می شود که یک اتفاق خاص در حوادث ، باعث می شود ویکرام به مسافرت برسد. در این سفر وی توسط افراد ربوده می شود. رونی شاهد برادرش در حال ضرب و شتم و آدم ربایی است ، رونی هر کاری که می کند برای از بین بردن هر کس و هر چیزی که در راه امنیت ویکرام است ، انجام خواهد داد. رونی برای دیدن امنیت برادرش ، حتی اگر این بدان معنا باشد که او به طور مستقل مجبور است کل کشور را به دست بگیرد ، درگیر تخریب و تخریب است

ادامه مطلب / دانلود

رونی، توسط نیها استخدام شده است، تا دخترش ریا را که توسط افراد ناشناس ربوده شده ردیابی کند و...

ادامه مطلب / دانلود