پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

“Kaalakaandi” یک کلمه عامیانه مَراتی است برای زمانی که همه چیز به صورت فاجعه باری اشتباه است. این فیلم کمدی تیره درباره زندگی و مرگ کارما است.

ادامه مطلب / دانلود