پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

یک دختر زمانیکه میفهمد نامزدش به او خیانت میکند با او بهم میزند. یک مرد جوان احساساتی به او کمک می‌کند و عاشق هم می‌شوند، اما شرایطی وجود دارد که آن‌ها را از هم دور نگه می دارد.

ادامه مطلب / دانلود