پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

"الن"، دختر نازپرورده‏ ى میلیونرى به نام "الکساندر اندروز"، از ازدواج ناخواسته ‏اى که پدرش براى او ترتیب داده می‏گریزد. خبرنگار کارکشته‏ اى به نام"پیتر وارن" سر راه الن قرار می‏گیرد و این دو در فرار از میامى به نیویورک هم‏راه می‏شوند...

ادامه مطلب / دانلود