پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

بعد از یک تصادف در آزمایشگاه، و انتشار ویروسی خطرناک، دو مامور امنیتی باید با صدها نفر از افرادی که در آزمایشگاه کار می کردند و اکنون به جانورانی ترسناک تبدیل شده اند، مبارزه کنند.

ادامه مطلب / دانلود