پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

مسلم همیشه در مدرسه مورد تمسخر همکلاسی هایش قرار میگیرد و در خانه نیز مورد بی مهری و سرزنش والدین است اما معلم او در برابر مشکلات و سختی ها از خود صبوری و مقاومت نشان می دهد…

ادامه مطلب / دانلود