پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

این فیلم برگرفته از رمانی به همین نام است که در آن به زندگی فردی جامایکایی به نام «دیی» میپرداد که هیچوقت نتوانست حادثه مرگ برادرش در کودکی را فراموش کند. دیی در پر و بال یک تولید کننده موسیقی بزرگ میشود که ....

ادامه مطلب / دانلود