پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

داستان از این قرار است که یک اپلیکیشن بر روی موبایل شخصی نصب می شود. در ظاهر، یک اپلیکیشن واقعیت افزوده (AR) است اما در واقع پلی جهت ارتباط با دنیای مردگان محسوب می شود که این اجازه را به شما می دهد تا ...

ادامه مطلب / دانلود