پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

یک ویروس طی اتفاقاتی از آزمایشگاه های دولتی خارج شده و به یک کلوب شبانه منتقل می شود، و رقاص های آنجا را تبدیل به زامبی های آدم خوار می کند...

ادامه مطلب / دانلود